»   Αντικατάσταση RMA σε 24 ώρες

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραλαμβάνεται από τον πελάτη παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα είτε από την αρχή είτε κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας που ορίζεται από τον κατασκευαστή, έχει την δυνατότητα να επιστρέψει το προϊόν στο τεχνικό μας τμήμα για τεχνικό έλεγχο επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.   
Για την επιστροφή του προϊόντος προς επισκευή, θα πρέπει αυτό να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα του και  να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα (RMA), ο πελάτης θα λάβει άμεση απάντηση με φαξ ή email από το τεχνικό μας τμήμα. Πρέπει να γίνει άμεση αποστολή  του προϊόντος στο τεχνικό μας τμήμα, ώστε για γίνει άμεσα ο τεχνικός έλεγχος και η εξακρίβωση της βλάβης. Στην συνέχεια εφόσον το προϊόν είναι σε εγγύηση θα προωθηθεί άμεσα στην αντιπροσωπεία, για επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.

Μετά την επιστροφή του από τον οίκο, και τον τελικό έλεγχο από το τεχνικό μας τμήμα, θα ενημερωθεί ο τελικός πελάτης, ώστε να ρυθμιστεί η παραλαβή του προϊόντος. Φυσικά όλες οι παραπάνω υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρέχονται δωρεάν. Η μόνη επιβάρυνση του εκάστοτε πελάτη είναι η αποστολή του προϊόντος προς το τεχνικό μας τμήμα.

Μετά την παραλαβή  των προϊόντων   παρέχεται  απάντηση   και αντικατάσταση εντός 24 ωρών. Η αντικατάσταση αφορά ίδια προϊόντα ή σε περίπτωση που το προϊόν έχει εξαντληθεί ερχόμαστε σε συνεννόηση με τον πελάτη για να αντικαταστήσουμε με προϊόν με άλλο που διαθέτει ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Το χρονικό αυτό διάστημα  αφορά εργάσιμες ημερες (Δευτέρα έως Παρασκευή).  

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Hightech.com.gr)  αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Τέλος το Hightech.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών του, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στο Hightech.com.gr.